Het lijkt hier wel een administratiekantoor
Dit is een vaak gehoorde verzuchting van gebruikers van ERP/CRM software. Dit soort pakketten helpen vaak niet bij het flexibel en gericht bedienen van uw klant en ontmoedigen ieder initiatief daartoe. Kortom.....het systeem regeert!

Het gebruik van bedrijfssoftware (CRM & ERP) kan heel veel bijdragen aan het functioneren van een bedrijf en toch lopen juist op dit vlak veel projecten stuk. Kijkend naar de oorzaken hiervan moeten we de achtergrond van de software oplossingen even tegen het licht houden. We zien daarbij dat de meeste oplossingen oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor het grootbedrijf. Dit soort mammoettankers met vele honderden en soms duizenden medewerkers verankeren hun processen en werkwijzen binnen hun bedrijfssoftware en boeken goede resultaten op het vlak van een verbeterde efficiëntie, eenduidigheid en herkenbaarheid. De organisatie wordt daarmee “in de hand” gehouden.

Afdalen
Nu de markt binnen het grootbedrijf groot deels verdeeld is dalen de softwarefabrikanten af naar het MKB. Zij brengen uitgeklede of vereenvoudigede versies van hun oorspronkelijke software op de markt om ook het MKB te kunnen bedienen. Vaak uitstekende oplossingen met allen echter één kenmerk, ze hebben nog steeds dat anker van de oorspronkelijke mammoettanker in zich. Het kleinbedrijf kenmerkt zich echter als een speedboot, snel en wendbaar. Drie keer raden wat een anker van een mammoettanker met een speedboot doet…..

Uit nood geboren
VDLX BV is al meer dan tien jaar een succesvol dienstverlener op het vlak van ICT en Telecom. Vincent de Lange, directeur van VDLX, is in die jaren vaak geconfronteerd met bedrijven die de juiste bedrijfssoftware niet konden vinden of wel iets hadden geïmplementeerd maar dit slechts deels of soms helemaal niet gebruikten omdat de software niet echt bijdroeg aan hun bedrijfsvoering of, sterker nog, belemmerde.  Zeven jaar geleden begon VDLX met het leveren van (deel)oplossingen om deze  problemen het hoofd te bieden. 

FluX bedrijfssoftware
Vandaag de dag  zijn de deeloplossingen die VDLX voor haar klanten heeft gebouwd uitgegroeid tot een volwaardig bedrijfssoftwarepakket dat al in ruime mate wordt gebruikt binnen de klantenkring van VDLX. Het pakket wordt onder de naam FluX bedrijfssoftware als Cloud oplossing op de markt gebracht.

FluX bedrijfssoftware is alleen bedoeld voor kleine(re) bedrijven en kent ook een versie die uitermate geschikt is voor ZZP’ers. Voor de laatstgenoemde doelgroep bevat FluX bedrijfssoftware functionaliteiten waarin andere pakketten niet kunnen voorzien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het automatisch bijhouden van de tijdsregistratie die noodzakelijk is om te voldoen aan het urencriterium. Kortom, FluX bedrijfssoftware is niet gemaakt om uw bedrijf “in de hand” te houden maar om u de vrije hand te geven in waar u het best in bent, ONDERNEMEN!
   
 
   

Bedrijfssoftware voor ZZP'ers? Onzin!
Zaterdagmorgen aan de keukentafel, even de administratie doen. Eens kijken....eerst maar de urenregistratie...Outlook geopend en daarna alles in de urenregistratie Excel invoeren. Nu de facturering....wat was het laatste factuurnummer ook weer?.......drie en een half uur later .....

Bovenstaand scenario is voor vele ZZP’ers en eigenaren van kleine bedrijven waarschijnlijk zeer herkenbaar. Wat eens zo overzichtelijk begon is door de tijd heen een opeenhoping van allerlei informatie geworden die verspreid is over allerlei plaatsen. Naast een zoekplaatje betekent dit ook vaak veel dubbelwerk. Zonde van de tijd!

Zou het niet fijn zijn?
Er zijn vele argumenten waarom het wenselijk is om al die gespreide informatie en de werkzaamheden die hier uit voortvloeien, in één overzichtelijk systeem onder te brengen. Denk bijvoorbeeld aan meer vrije tijd, toch al zo schaars, of aan meer tijd om de groei en continuïteit van uw bedrijf te vergroten. U bepaalt de doelstelling en FluX bedrijfssoftware creëert de randvoorwaarden.

Niet voor iedereen geschikt
FluX bedrijfssoftware is in z’n meest eenvoudige vorm al gauw een zeer kosten effectieve en efficiënte manier om uw bedrijf te ondersteunen. Heeft u nu een beperkte klant- en relatiekring maar met ambities om in de toekomst te groeien en zaken verder op orde wil houden kan FluX bedrijfssoftware veel voordeel bieden.Lees hier de ervaring van één van onze klanten.

Keukentafel gesprek
Herkent u zich in het bovenstaand geschetste situatie ga dan geheel vrijblijvend met ons in gesprek. Graag komen wij bij u aan “de keukentafel” om te onderzoeken of FluX bedrijfssoftware voor u het gewenste rendement kan op leveren. Het kost u een uur van uw kostbare tijd. Bel ons voor een afspraak op 085-1119475 of via het contactformulier. Wij komen op het tijdstip en de plaats die u het beste passen, desnoods op “zaterdag aan de keukentafel”.
   
 
   

Of toch niet?
Een Klantervaring

Freek de Vreede, directeur van bureau De Vreede², was al een tijd op zoek naar een oplossing die zijn activiteiten ondersteund en vereenvoudigd. Alle gangbare bedrijfssoftware kon hier voor een groot deel in voorzien maar boden net niet datgene wat voor hem de beste oplossing is. Dit vormde een belemmering voor zijn plannen.

Een begrip
Bureau de Vreede² is op Goeree-Overflakkee door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip op het vlak van huiswerkbegeleiding en bijles. Naast een gestage groei in het aantal leerlingen wordt daarbij ook het vakkenpakket aanzienlijk uitgebreid. Het laatste vanuit de vraag gedreven. Goed nieuws zou je zo zeggen en dat is natuurlijk ook zo.

Keerzijde
Helaas had dit alles ook een keerzijde in de vorm van een steeds moeilijker planning omdat de uitbreiding van het vakkenpakket wordt ingevuld door vakspecialisten en steeds meer facturen die tot dan toe handmatig werden gemaakt. Voeg daarbij de ambitie om een tweede vestiging in Hellevoetsluis op te starten dan is het niet verwonderlijk dat Freek de Vreede ook iets aan de fundering van de werkprocessen en administratie wilde doen.

Het traject
In mei van dit jaar is ons gezamenlijke traject begonnen met het inventariseren van de wensen en het bepalen of dit binnen FluX bedrijfssoftware is in te vullen. Het laatste bleek het geval waarna dit aan de praktijk is getoetst door een en ander stap voor stap in te vullen binnen het systeem. Per 1 juli is het systeem volledig operationeel en is bureau deVreede² helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar en de nieuwe vestiging in Hellevoetsluis en kan Freek de Vreede zich meer dan ooit bezig houden met de ontwikkeling van zijn bedrijf.

Inmiddels heeft bureau de Vreede² een drietal gebruikers actief die mede dankzij het systeem, nauw en effectief met elkaar samenwerken en is de vestiging in Hellevoetsluis succesvol geopend. FluX is blij te hebben mogen bijdragen aan een bedrijf dat als motto heeft “Samenwerken aan succes”

Wilt u meer weten over wat FluX voor uw bedrijf kan betekenen bel dan 085-1119475
   
 
FluX - Bedrijfssoftware voor ZZP en het MKB FluX bedrijfssoftware helpt u ondernemen! flux,bedrijfssoftware,mkb,zzp,relatie beheer,crm,erp,financieel,bedrijfsvoering,dashboard